DESIGN OCH PRODUKTION

Varje person som upplevt ett lyckat möte, event eller kanske en konsert går hem med ett oförglömligt minne.

Jag tror att våra fem sinnen – syn, smak, hörsel, känsel och lukt – spelar en betydande roll i kommunikationen mellan oss människor. Jag tror också att ett fysiskt möte kan vara ett av de mest kraftfulla verktygen när du vill och vet vad du ska kommunicera med din målgrupp. Och för att nå fram till det resultatet eller effekten du söker tror jag också att designen är av största vikt och när den tillsammans med innehåll och budskap kommunicerar samma sak, då får man en succé.

Det är ofta de osannolika mötena som leder till de mest innovativa idéerna och oväntade lösningarna.