MICROSOFT TECHDAYS 2012

Microsoft TechDays2012  – en konferens som genomfördes i Örebro april 2012.

Årets tema var ”The nextperience” som var en mix av orden next och experience. Ett tema som vävde ihop den kunskap och erfarenhet som redan fanns med kommande trender och nyheter. TechDays2012 blev en mötesplats som gav inspiration om framtidens it-trender, produkter och lösningar, tid för att träffa och umgås med branschkollegor och sist men inte gav deltagarna möjlighet att öka och fördjupa sina kunskaper inom Microsofts produkter och lösningar.

Mitt uppdrag var att ansvara för formgvining och produktion av scener, monterutställning samt övriga mötesplatser.