MICROSOFT TECHDAYS 2011

Microsoft TechDays arrangerades i Örebro den 29-30 mars 2011 för tredje gången och årets tema var ”The Cloud story”.

Microsoft TechDays är Sveriges största tekniska konferens arrangerad av Microsoft för it-tekniker, utvecklare och it-beslutsfattare. En stor konferens med 1800 deltagare, 100 talare och 88 sessioner samt ett femtiotal utställare.

Mitt uppdrag var att ansvara för formgivning av scener, monterutställning och övriga mötesplatser.